herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - dz.2707-3 2018-10-25 08:30
Wykaz nieruchomości Powiatu Waleckiego przeznaczonej do zbycia dz.2847 2018-10-25 08:24
ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (Wałcz, dz.2707/3) 2018-06-28 08:02
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2018-05-14 13:39
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonejdo zbycia w drodze darowizny 2018-02-15 08:45
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 2018-02-15 08:43
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprostowaniem wykazu 2018-03-06 11:11
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Wałeckiego 2017-11-10 08:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego 2017-10-20 08:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, stanowiącej własnośc Powiatu Wałeckiego 2017-09-27 08:25
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. 2017-05-10 09:10
Wykaz nieruchomości Powiatu Wałeckiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. 2017-03-01 13:47
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 2707/1 - m.Wałcz 2016-12-08 06:52
Informacja o wyniku przetargu z dnia 22.11.2016 r. na najem nieruchomości Powiatu Wałeckiego. 2016-11-30 09:24
Sprostowanie ogłoszenia pn. "Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu (Wałcz, ul.Kościuszkowców 10, dz. 4353, pow.lok. 130,44m2)" 2016-10-27 07:42
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu (Wałcz, ul.Kościuszkowców 10, dz. 4353, pow.lok. 130,44m2) 2016-10-27 07:25
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działka 2707/1, Wałcz, ul. Chopina 2016-10-13 08:56
Najem lokalu na czas nieoznaczony, dz.4353, Wałcz, ul. Kościuszkowców 10 2016-10-12 07:56
Najem lokali na czas oznaczony 3 lat, dz. nr 4353, Wałcz, ul. Kościuszkowców 10. 2016-10-12 07:55
III przetarg ustny na sprzedaż (działka nr 2707/1, M.Wałcz, ul.Chopina) 2016-06-16 11:34
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży (Mielęcin - Gmina Człopa)) 2016-03-15 07:43
Dzierżawa na cele amatorskiego połowu ryb i cele rekreacyjno-wypoczynkowe w trybie bezprzetargowym (wykaz działek) 2016-02-25 09:19
Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem (dz.5200/6 Wałcz) 2016-02-17 10:20
Wynik IV przetargu ustnego nieograniczonego (Wałcz, Okulickiego 15, dz. 2847) 2016-02-15 08:01
II przetarg ustny nieograniczony (Wałcz, ul. Chopina, działka 2707/1) 2016-02-04 12:12
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do oddania w dzierżawę - 10.12.2015 r. 2015-12-10 08:26
Ogłoszenie IV przetargu ustnego (Wałcz, Okulickiego 15, działka zabudowana nr 2847) 2015-12-04 08:48
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego (Wałcz, dz. 2847 - Okulickiego 15) 2015-09-04 09:12
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 2015-08-06 08:08
Oddanie w dzierżawę na cele rolnicze (Wołowe Lasy, dz.581, 1,06ha) 2015-06-18 08:53
Ogłoszenie III przetargu ustnego (Wałcz, Okulickiego 15, działka zabudowana nr 2847) 2015-06-11 08:13
Oddanie w dzierżawę na cele amatorskiego połowu ryb i cele rekreacyjno-wypoczynkowe na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2015-05-25 14:24
Ogłoszenie o przetargu (działka 300/2, obręb Dzwonowo, gmina Człopa) 2015-04-30 09:12
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży (Wałcz, ul. Kołobrzeska 33, dz. 179) 2015-03-26 08:52
Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (Miasto Wałcz, dz. 2707/1 i 2707/3, ul Chopina) 2015-03-19 07:37
[AKTUALIZACJA] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wałeckiego (M.Wałcz, dz.nr 2847, Okulickiego 15) 2015-05-12 08:38
Dzierżawa nieruchomości na cele amatorskiego połowu ryb i cele sportowo-rekreacyjne (obr. Dzwonowo, dz. 300/2) 2014-11-20 13:18
Przetarg ustny ograniczony - dz. 5437 M.Wałcz ul. Pożarna 2014-11-13 11:52
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr 2847 - Wałcz, Okulickiego 15) 2014-10-23 07:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Wałcz, ul. Okulickiego 15) 2014-08-07 12:00
Ogłoszenie o działkach przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele amatorskiego połowu ryb i cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2014-08-29 12:48
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa (działka nr 200 o powierzchni 11,46 ha; jezioro Koło Gorzelni zwane równie Dobino Głębokie) 2014-08-29 12:49
Ogłoszenie o sprzedaży działek w przedargu ustnym ograniczonym - Miasto Wałcz, działki 5437, 5438 2014-05-29 08:31
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia na cele amatorskiego połowu ryb i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (dz. Nr 200 - obręb 00-61 - Dobino, gmina Wałcz) 2014-05-15 09:27
Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-13 07:50
Starosta Wałecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2013-12-18 13:09
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia na cele amatorskiego połowu ryb i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (dz. 360/2 - Przelewice, gmina Człopa) 2013-11-07 08:04
Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Wałcz, Dąbrowskiego 6 2013-10-31 09:02
Przeznaczenie do oddania w najem na okres 3 lat lokali usytuowanych w budynku przy ul. Kościuszkowców 10 w Wałczu 2013-10-24 08:24
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Wałeckiego (działka 2894 Wałcz) 2013-04-25 09:37
Ogłoszenie o sprzedaży Nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym (dz. 3844 obręb Miasto Wałcz) 2012-01-19 09:31
ogłoszenie o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w terminie od 24 października 2011r. do 31 października 2011r. 2011-10-24 08:34
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłębowcu, gmina Wałcz 2011-09-07 14:43
Ogłoszenie z dnia 7 lipca 2011r. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kłębowcu 2011-07-07 09:46
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Różewie, przeprowadzonego w dniu 10.06.2011r. 2011-06-20 08:14
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego, przeprowadzonego w dniu 12.05.2011 r. 2011-05-20 07:56
Starosta Wałecki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa 2011-05-05 11:22
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 2011-05-05 11:34