03-06-2014 14:40

Wydanie karty wędkarskiej


Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,
- jedno zdjęcie.
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej


Opłaty:
Kwotę 10,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Wałczu

Konto:  Bank: PKO BP S.A.Nr  07 1020 2847 0000 1102 0063 5821

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek w raz z załącznikami należy złożyć wpokoju nr 304, tel. nr 67-250 84 36 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  pokój nr 304, tel. 67-250 84 36

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Wałeckiego

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 7, ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750 ze zm.).Metadane - Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia:
Wprowadził(a): Mariusz Mróz
Data wprowadzenia: 11-07-2012 11:16
Zaktualizował(a): Edward Przytuła
Ostatnia aktualizacja: 03-06-2014 14:40